Bao bì mới nhất của Louis Vuitton : sự thay đổi sau 13 năm.