Tên gọi hoạ tiết, màu sắc, chất liệu của thương hiệu Louis Vuitton